Ο δικηγόρος Πάνος Δ. Καπώνης, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1947 στο Αγρίνιο, όπου τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια. Σπούδασε οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και νομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, καθώς και σκηνοθεσία κινηματογράφου. Είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω & ΣτΕ και έμμισθος νομικός σύμβουλος στην Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ). Διετέλεσε για λίγο χρονικό διάστημα ειδικός γραμματέας στο Υπουργείο Γεωργίας και στην συνέχεια Ειδικός Νομικός Σύμβουλος για θέματα δασικού περιβάλλοντος στο ίδιο Υπουργείο & στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Ως επισκέπτης καθηγητής, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικό Δίκαιο. Έχει συγγράψει έξη τόμους πανεπιστημιακών συγγραμμάτων φαρμακευτικού δικαίου και δώδεκα λογοτεχνικά βιβλία από το 1972 μέχρι σήμερα.