Διεύθυνση :

Κωνσταντινουπόλεως 10Α, 15124 Μαρούσι Αττικής

e-mails : panos@caponis.gr - pkaponis@gmail.com 

ΚΙΝΗΤO ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 6949 47 0762  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : +30 21 5555 2496

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 21 3040 6309 & 69 4818 9947 της VODAFON GR ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ και ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ πλέον

Η παλιά ιστοσελίδα http://www.caponis.gr   λειτουργεί ακόμη